MS Pharma’nın Kurumsal Sosyal Sorumluluk stratejisinin bir parçası olarak kayda değer bir girişime start vermiş bulunmaktayız: “MS Pharma KSS Kulübü”. CEO Essam Farouk ve MS Pharma Enjektabl ile UPM ’nin birçok çalışanı kulübümüze üye olup toplantımıza katılmıştır. Toplantıda, sosyal ve gönüllü çalışmaların önemi, Kulübün hedefleri ve 2016 için hazırlanan KSS programı hakkında ayrıntılı bilgi verilmiştir. Dr. Farouk, özel sektörün topluma katkıda rolünün ve gönüllü çalışmalardaki artışın önemini vurgulamış, herhangi bir şirketin başarısının öncelikle toplumun desteğine bağlı olduğuna dikkat çekmiştir. Kendisi aynı zamanda Şirket içi desteğin gerekliliğini vurgulayarak MS Pharma çalışanlarına gayretli çalışmalarından dolayı temel sağlık hizmetleri sağlanacağını belirtmiştir. Toplantıya şirketin çeşitli departmanlarından gelen ve yardım etmek için sabırsızlanan 50 gönüllü çalışanımız katılmıştır.