Ürdün, Mart 2015 – Avrupa Yeniden Yapılanma ve Kalkınma Bankası (EBRD) Salı günü yaptığı basın açıklamasında, yeni jenerik farmasötik ürünlerin üretimini finanse etmek için MS Pharma Ventures W.L.L.’ye 30 milyon dolarlık kredi sağladığını duyurmuştur. Yapılan açıklamada şöyle denilmiştir: “Ürdün’de ve ayrıca Ortadoğu ile Kuzey Afrika genelinde yerel ilaç üretimi düşük seviyededir. Banka’nın yatırımı bu ürünlerin ticarileştirilmesine katkıda bulunacak ve bölgede son nesil farmasötik ürünlere erişimi artıracaktır.”

EBRD ayrıca şu açıklamayı eklemiştir: “EBRD kredisi, şirketin üretim tesislerini iyileştirip genişletmesine, kapasitesini artırmasına ve kanser, kardiyovasküler, merkezi sinir sistemi ve solunum yolu hastalıkları gibi kronik hastalıklara yönelik özel ürünler üretmesine yardımcı olacaktır.” EBRD Ürdün Ofisi başkanı Heike Harmgart, ” Bankanın inovasyonu teşvik etme stratejisi doğrultusunda MS Pharma’ya destek vermesi, Ürdün’ün bölgede bir ilaç üretim merkezi olmasına katkıda bulunacak ve hayati ilaçların üretimini artırmaya yardımcı olacak” demiştir.