Ortaklık

Neden MS Pharma ile ortaklık kurmalısınız?

MS Pharma, hızlı değişim ve zorluklara sahne olan bir bölgede kalite ve yüksek performansla anılan itibarına sadık kalmış bir şirkettir. Bir şirket sadece bir gecede kurulup kendine ortaklar edinmez; dolayısıyla MS Pharma’nın ortakları, yıllar içinde oluşturduğumuz sağlam temele ve bunun sonucunda ortaya çıkan kazançlı yatırımlara güvenmektedirler.

Piyasadaki 414 ürünümüzün yanı sıra yapım aşamasındaki 480 ürünümüz ve 16 ’yı aşkın ülkede (Ortadoğu, Türkiye ve Afrika’da) faaliyetlerimizle elde ettiğimiz başarıyı hafife almıyoruz; sürekli mükemmellik için çaba sarf ediyor ve çalışmalarımızı güçlendiriyoruz. Esasen, ortaklarımız ve tedarikçilerimizin MS Pharma’dan beklentileri de bu yöndedir.

Kabul görmüş ve onaylanmış çalışmalarımız, sağlam altyapımız ve varlıklarımız sayesinde Cezayir gibi zor pazarlara girmeyi başardık. Faaliyetlerimizi çeşitli ülkelerde genişleterek bölgenin her yerine kolay erişim ve rahatlıkla ticaret yapabilme imkanı elde ettik.

İş yaklaşımımız nedir?

İş ortaklarımız, rehberlik ihtiyaçlarımız konusunda en temel kaynağımızdır. Bir iş sözleşmesinin sadece arz ve talep konularını içeren basit bir anlaşma olmadığının ve daha fazlasını ifade ettiğinin farkındayız; dolayısıyla iş ortaklarımızla kendi piyasalarının özel şartlarına göre anlaşma yapmaktayız. İlgili tüm talep ve sorularınız kısa sürede ayrıntılı olarak cevaplandırılmaktadır.

Kurum-içi Geliştirme olanaklarımız sayesinde her tür spesifikasyonun gereksinimlerini karşılayabilen ürünler formüle edebiliyoruz. Uzman eczacılarımız ilaç araştırmalarındaki en son gelişmeler hakkında sürekli bilgi sahibi olup, çalışmalarımız her zaman güncel ve güvenilir şekilde yürütülmektedir.

Dış lisans uygulaması, iş modelimizin başka bir yönünü oluşturmaktadır. Çok iyi seviyede hazırlanmış ve AB formatına tam uyumlu dosyalar sunmaktayız. Kazançlı ve olumlu sonuçlanacak doğru teşebbüsleri uygulayabilecek araç ve kapasiteye sahibiz. İş ortaklarımız, bunu bildiklerinden dolayı yatırımlarını rahatlıkla yapabilmektedirler.

MS Pharma’da ayrıca In-licencing iş modeliyle araştırma ve geliştirme alanında yeni iş ortakları ve tedarikçi arayışımız bulunmaktadır. Sektörümüzdeki diğer firmalarla müşterek geliştirme, teknoloji transferi veya bitmiş formülasyon tedarikinde yeni fikirlere ve işbirliğine açığız.

Buna ek olarak, aşağıdaki işbirliği modellerini kullanmaktayız:

  • Temsilcilikler
  • Sıfırdan yapılan yatırım projeleri (Green Fields)
  • Birleşme ve Satın alma
  • Yap-işlet-devret
  • Üçüncü şahısların tesislerinde veya üçüncü şahıslar için fason üretim
  • Teknoloji transferi yoluyla In-licensing

Neden bizi seçmelisiniz?

İş ortaklarımızı, bize yol gösteren bir kaynak olarak görürüz. Bir iş sözleşmesinin sadece arz ve talep konularını içeren basit bir anlaşma olmadığının farkındayız. Dolayısıyla iş ortaklarımızla kendi piyasalarının özel şartlarına göre anlaşmalar imzalamaktayız. Tüm talep ve sorularınız kısa sürede ayrıntılı olarak cevaplandırılmaktadır.

İş Ortağımız Olun

Nasıl ilerleme kaydedip gelişmekteyiz?

İstikrarlı ve kapsamlı araştırma ve geliştirme çalışmalarımız, satış ve pazarlama faaliyetlerimiz, çeşitlendirilmiş imalat hatlarımız ve META Bölgesi genelindeki dağıtım ağımız sayesinde hedeflerimiz tutturulmuş ve yeni standartlar oluşturulmuştur. MS Pharma, yüksek teknoloji ve yeni terapötik kategorilere odaklanmış olup, inovasyona verdiği değerle piyasada eşsiz bir konuma sahiptir.